Na de vakantie scheiden? Of nog even wachten?

Printvriendelijke versie

In de zomervakantie komen spanningen in het huwelijk vaak uitvergroot naar boven. Na de zomervakantie zien echtscheidingsadvocaten dan ook een piek in de echtscheidingsverzoeken.

Een van de gevolgen van scheiden kan zijn dat er partneralimentatie betaald moet worden. Onder de huidige regeling duurt de verplichting tot het voldoen van partneralimentatie twaalf jaar. Als er geen kinderen uit het huwelijk zijn geboren en als het huwelijk niet meer dan vijf jaar heeft geduurd, is de duur van de alimentatie beperkt tot de duur van het huwelijk. Nu ligt er momenteel een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer waarmee de regeling voor partneralimentatie mogelijk wordt herzien.

In het Wetsvoorstel wil men de duur van de alimentatieverplichting verkorten naar de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Er zijn uitzonderingen voor huwelijken die vijftien jaar of langer hebben geduurd, alimentatiegerechtigden die al op leeftijd zijn en ook voor situaties waarbij er kinderen zijn geboren die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt. In dat laatste geval loopt de partneralimentatie door totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. De maximale alimentatietermijn kan dan dus ondanks het wetsvoorstel nog wel uitkomen op twaalf jaar. Overigens geldt het wetsvoorstel alleen voor nieuwe gevallen. Voor bestaande alimentatieverplichtingen blijft de huidige alimentatietermijn gehandhaafd.

We weten niet zeker of en wanneer het wetsvoorstel ingevoerd zal worden. Het is de bedoeling om het wetsvoorstel in te laten gaan op 1 januari 2020. Wordt of is het vraagstuk actueel voor u in de komende maanden dan is het verstandig om de invoering in de gaten te houden.

Bron: Kamerstukken 2018/19, 34231, E, Herdruk/Eerste Kamer