Vakantietijd, voogdij geregeld?

Printvriendelijke versie

In de vakantiemaanden zijn er veel mensen die opeens stilstaan bij voogdij. Bijvoorbeeld tijdens een ritje in de achtbaan, met de auto rijdend langs een diep ravijn, of bij een tandemsprong aan een hangglider. Allemaal momenten waarbij ouders plotseling beseffen dat hun leven eindig kan zijn. En wie zorgt er dan voor de achterblijvende kinderen?
Zolang één van u nog leeft en het gezag heeft, zal diegene voor het kind blijven zorgen en alle beslissingen nemen. Voor de situatie dat beide ouders er niet meer zijn kunt u zelf regelen dat er een voogd wordt aangesteld, die voor uw minderjarige kinderen zorgt. Als de kinderen ouder dan achttien jaar zijn worden ze in Nederland als volwassen beschouwd, en is een voogd niet meer nodig.
Een voogd kan uw kinderen vertegenwoordigen en neemt belangrijke beslissingen. Daarnaast is de voogd verantwoordelijk voor een goede verzorging en opvoeding en beheert het vermogen van uw kinderen.
U kunt een voogd aanwijzen in uw testament, maar ook – via rechtspraak.nl – in het gezagsregister. Als u niemand aanwijst bepaalt de rechter na uw overlijden wie de voogdij over uw kinderen krijgt. Het voordeel van het gezagsregister is dat het gratis is. Wel moet u per kind een formulier invullen. Regelt u de voogdij via uw testament dan doet u dat bij de notaris. Daar zijn kosten aan verbonden, maar een voordeel is dat u de voogdij in een keer voor alle kinderen kunt regelen, ook als ze nog niet geboren zijn. Daarnaast kunt u gelijk opnemen wat uw wensen zijn voor de opvoeding van uw kinderen en eventueel een bewind opnemen tot een latere leeftijd dan achttien jaar, bijvoorbeeld drieëntwintig of vijfentwintig. Als de kinderen al jong wees worden kunnen ze op deze manier niet al op hun achttiende verjaardag zelf de erfenis opmaken.

Wilt u meer weten over voogdij? Neem gerust contact met ons op.

Bron: artikel 280 e.v. Boek 1, Burgerlijk Wetboek.