Verplicht gebruikelijk loon dga naar € 46.000

Printvriendelijke versie

Elke dga is verplicht om zich jaarlijks loon vanuit de bv te laten uitbetalen. De fiscus stelt daar ook een minimumgrens aan, voor 2020 is dat € 46.000.

Dat is € 1.000 meer dan de ondergrens in 2019. De verhoging is het gevolg van de algemene jaarlijkse indexering van diverse bedragen in de belastingwetten. Het bedrag is afgeleid van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij de bv, althans als een van deze bedragen meer is dan € 46.000.
Hoger gebruikelijk loon heeft nadelen voor de dga. Gebruikelijk loon is namelijk belast in box 1. Dat wordt doorgaans zwaarder belast dan het opnemen van dividend.

Wilt u meer weten over verplichtingen van de dga ten opzichte van de fiscus of andere instanties? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 7 januari 2020.