Legitieme portie in testament

Printvriendelijke versie

In testamenten staat vaak de bepaling dat kinderen die niet akkoord gaan met het testament van de ouder, gestraft worden. Zij ontvangen dan uit de erfenis alleen hun legitieme portie. Dat is sinds 2003 de helft van hun normale wettelijke erfdeel.
Al vaak is er een geschil ontstaan of de legitieme portie niet berekend moet worden volgens de wet die gold op het moment dat het testament is gemaakt, toen waren de breukdelen voor de legitieme portie namelijk anders geregeld.

Onlangs stelde de rechtbank dat er een bepaling van overgangsrecht in de wet staat waaruit volgt dat in beginsel de terminologie van het oude recht bepalend is. Nu heeft het hof, een hoger rechtscollege, zich onlangs in hoger beroep uitgesproken. Het hof geeft aan dat het in het bewuste geval, toch de bedoeling is geweest om het erfdeel van het kind te minimaliseren en dat die bedoeling onder het nieuwe recht juist beter tot zijn recht kwam.
Nu blijkt dat de rechtbank en het hof anders over de beantwoording van dezelfde vraag denken is het zinvol uw testament eens te laten nakijken. Treft u een dergelijke bepaling aan? Maak dan gerust een afspraak op ons kantoor zodat u uw eigen bedoeling in uw testament kunt laten opnemen om uw erfgenamen onenigheid te besparen.
Bron: Notamail, Hof Amsterdam 29 mei 2012, nr. 200.074.531 (LJN BW7165)